Hakkımızda

Kadıoğlu Değirmencilik A.Ş.

Kadıoğlu şirketler grubu 1905 yıllarında İncir ve Pamuk üretim merkezinde faaliyetine yine bu konularla ilgili ticaret ve sanayisi ile başlamıştır.
KADI markası sadece Türkiye’de değil dünyanın çeşitli ülkelerinde yüksek kalitesi ile kuru meyve dalında aranan markalar arasındadır. KADIOĞLU Un Fabrikası ilk kurulduğu tarihten günümüze kadar Türkiye ve dünya piyasalarından aldığı yüksek kaliteli buğdayları kullanarak sağladığı sağlıklı, üstün kalite ve Tarım Bakanlığı onaylı geniş ürün yelpazesiyle sadece Türkiye’mizin sınırlarında kalmayıp, yaptığı yurt dışı ihracatlarıyla da aranan bir marka haline gelmiştir. İlk yılında 150 ton günlük kapasiteyle hizmete giren fabrikamız siz değerli tüketicimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek en iyi unu üretmeyi prensip edinmiştir ve bu başarının neticesiyle KADIOĞLU Un Fabrikası bugün günlük 300 ton kapasiteye ulaşmıştır.
KADIOĞLU Un Fabrikası bu %100 lük kapasite artışıyla Un sektörünün en modern teknolojisini beraberinde getirmeyi amaç edinmiştir.
Bir aile şirketi olan KADIOĞLU şirketleri, tecrübeli geçmişi ve genç, dinamik yeni jenerasyonun başarılı bir kombinasyonu ile profesyonelce yönetilmektedir.
Son 50 yıldır ülkemizin en büyük ihracat limanımızın bulunduğu İzmir’de Pamuk, Kuru meyve ihracatı Un üretimi, Yem üretimi ve Tekstil ihracatı ile yıllık toplam 20.000.000 $ cirosuyla gelişimine devam etmektedir.
Ürettiğimiz her üründe ve tüm tedarik zinciri boyunca önceliğimiz ve dikkatimiz gıda güvenliği ile tüketicilerimizin memnuniyetidir.

Kadıoğlu Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamızın Temel İlkeleri;

Tüm ürünlerimizin hammaddesi olan buğdayın temininden tavlama,öğütme,eleme,silolalama aşamalarından son ürün haline getirilip paketlenmesi ve tüketimine kadar olan tüm aşamalarda gıda güvenliği gerekliliklerine ve yasalara uygun olmasını sağlamak
Kalite ve gıda güvenliği yönetiminin ürün üretiminden tüketici geribildirimi aşamasına kadar her süreçte kurulu sistemlerin içine tamamen entegre olması
Ürünlerimizin KADIOĞLU yüksek kalite standartlarına uygun, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyor olması
Değişen pazar ve tüketici ihtiyaçlarına göre sürekli olarak ürün gelişimini sağlayarak ürün tercihini ve tüketici bağlılığını sağlamak
Tüketicilerimizle açık ve yakın iletişim içinde olmak
Markalarımızı koruyacak ve tüketicilerimizin güvenliği ile memnuniyetini sağlayacak ürünlerimizin ortaya çıkmasında görev alan tüm organizasyonumuzun, sahip olduğu işin uzmanı ve en iyisini yapan kişilerden oluşmasını sağlamak. Bu hedef için; çalışan memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, çalışanlarımıza sürekli eğitimler vererek ve kazandıkları bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak
Kaliteyi tüm çalışanlarımız için bir yaşam biçimi haline getirmek, tüm çalışmalarımızda ürün ve proses kalitemizin düzenliliğini ve sürekliliğini sağlamak
Sürekli iyileştirme felsefesi ile kalite ve gıda güvenliği kültürünü geliştirmek
Tedarik zincirinin her aşamasında iyi tanımlanmış, etkin ve verimli süreçlerle çalışarak operasyonel verimliliği sağlamak
Yüksek kaliteli ürünlerimizi doğru maliyetle, geniş tüketici kitlelerine ulaştırmaktır.

Hammadde temininden, son ürünün tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda, yüksek kalite ve hijyen seviyesinde ürettiğimiz ürünlerimizi tüketicilerimize sunarken, faaliyet gösterdiğimiz her çalışma ortamında çevreyi, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında korumak en temel görevimizdir.

İlke ve değerlerimiz kapsamında;

Çevre ile ilgili mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi, üst yönetim tarafından paylaşılan çevre politikası ve standartlarına uygun hareket etmeyi,
Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi minimum seviyeye indirgemeyi,
Geri kazanım olanağı olan çevre dostu malzemeleri kullanmayı ve bunların geri kazanımını sağlayacak araştırma, iyileştirme ve uygulamaları yürütmeyi,
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri, tüm proses ve ekipmanlarda risk değerlendirmesi yaparak önceden planlayıp uygulamayı,
Tüm paydaşlarımız ile, belirlenen çevre hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı, çevre ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı,
Eğitim ve iletişim ile, alt işverenlerimiz dahil tüm çalışanlarımızda, çevre bilinci oluşturmayı ve bireysel sorumluluk kazandırmayı,
-Çevre ile ilgili aksiyonların uygulamalarını, performans göstergelerinin sonuçlarını periyodik gözden geçirerek çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
Taahhüt ederiz.

Contact

İletişim

Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir konu hakkında fazla bilgi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Adres

7098/1 Sokak No:7 Pınarbaşı,35060 İZMİR-TÜRKİYE

Telefon

+90(232) 479 13 63

E-posta

info@kadiogluun.com.tr

+90 (232) 479 13 63

Contact