KURUMSAL

 

 

Ürettiğimiz her üründe ve tüm tedarik zinciri boyunca önceliğimiz ve dikkatimiz gıda güvenliği ile tüketicilerimizin memnuniyetidir.

KADIOĞLU Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamızın Temel İlkeleri;

 

Tüm ürünlerimizin hammaddesi olan buğdayın temininden tavlama,öğütme,eleme,silolalama aşamalarından son ürün haline getirilip paketlenmesi ve
      tüketimine kadar olan tüm aşamalarda gıda güvenliği gerekliliklerine ve yasalara uygun olmasını sağlamak
Kalite ve gıda güvenliği yönetiminin ürün üretiminden tüketici geribildirimi aşamasına kadar her süreçte kurulu sistemlerin içine tamamen entegre
     olması
Ürünlerimizin KADIOĞLU yüksek kalite standartlarına uygun, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyor olması
Değişen pazar ve tüketici ihtiyaçlarına göre sürekli olarak ürün gelişimini sağlayarak ürün tercihini ve tüketici bağlılığını sağlamak
Tüketicilerimizle açık ve yakın iletişim içinde olmak
Markalarımızı koruyacak ve tüketicilerimizin güvenliği ile memnuniyetini sağlayacak ürünlerimizin ortaya çıkmasında görev alan tüm
     organizasyonumuzun, sahip olduğu işin uzmanı ve en iyisini yapan kişilerden oluşmasını sağlamak. Bu hedef için; çalışan memnuniyetinin sürekliliğini 
     sağlamak, çalışanlarımıza sürekli eğitimler vererek ve kazandıkları bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak
Kaliteyi tüm çalışanlarımız için bir yaşam biçimi haline getirmek, tüm çalışmalarımızda ürün ve proses kalitemizin düzenliliğini ve sürekliliğini sağlamak
Sürekli iyileştirme felsefesi ile kalite ve gıda güvenliği kültürünü geliştirmek
Tedarik zincirinin her aşamasında iyi tanımlanmış, etkin ve verimli süreçlerle çalışarak operasyonel verimliliği sağlamak
Yüksek kaliteli ürünlerimizi doğru maliyetle, geniş tüketici kitlelerine ulaştırmaktır.