KURUMSAL

 

 

Hammadde temininden, son ürünün tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda, yüksek kalite ve hijyen seviyesinde ürettiğimiz ürünlerimizi tüketicilerimize sunarken, faaliyet gösterdiğimiz her çalışma ortamında çevreyi, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında korumak en temel görevimizdir.

İlke ve değerlerimiz kapsamında;

 

Çevre ile ilgili mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi, üst yönetim tarafından paylaşılan çevre politikası ve standartlarına uygun hareket etmeyi,
Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürerek çevreye olabilecek zararlı
     etkimizi minimum seviyeye indirgemeyi,
Geri kazanım olanağı olan çevre dostu malzemeleri kullanmayı ve bunların geri kazanımını sağlayacak araştırma, iyileştirme ve uygulamaları
      yürütmeyi,
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri, tüm proses
     ve ekipmanlarda risk değerlendirmesi yaparak önceden planlayıp uygulamayı,
Tüm paydaşlarımız ile, belirlenen çevre hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı, çevre ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları
     planlayıp uygulamayı,
Eğitim ve iletişim ile, alt işverenlerimiz dahil tüm çalışanlarımızda, çevre bilinci oluşturmayı ve bireysel sorumluluk kazandırmayı,
Çevre ile ilgili aksiyonların uygulamalarını, performans göstergelerinin sonuçlarını periyodik gözden geçirerek çevre performansımızı sürekli
      iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz.